Next: , Previous: Keywords, Up: Top10 Gdje dobiti podršku za GNU Pascal; kako prijaviti bugove

(Podrška)

Ovdje možete pronaći informaciju o tome gdje potražiti najsvježije informacije o GPC-u, kako dobiti podršku (profesionalnu ili dobrovoljnu), kako koristiti GPC-ovu test kolekciju, i kako prijavljivati nove bugove s na koje bi mogli naići.

Ako imate problema s GNU Pascalom, molimo pogledajte relevantne dijelove GPC priručnika. Najnovija verzija priručnika je na raspolaganju na adresi http://www.gnu-pascal.de/gpc-hr/index.html za online pregledavanje. Također možete napraviti download kompletnog priručnika u HTML formatu (tar.bz2). Ovaj je priručnik također dostupan i u DVI formatu (bzip2) i PostScript formatu (bzip2) za ispis na štampač.

Ako vam priručnik ne pomaže, evo što vam predlažemo:

FAQ Provjerite u GPC FAQ-u