Next: , Previous: News, Up: Top3 Često postavljana pitanja (FAQ) o GNU Pascalu.

Izdanje 0.9, kolovoz 2000

Ovo je lista često postavljanih pitanje (FAQ) za GNU pascal. Ako vam niti FAQ niti dokumentacija ne pomažu, detektirali ste bug u dokumentaciji koji biste trebali prijaviti, Mailing List. Molimo vas da zaista to i učinite, kako bismo mogli poboljšati dokumentaciju.