Next: , Previous: Instaliranje GPC-a, Up: FAQ3.3 GNU Pascal na DJGPP (MS-DOS) platformi

Ovo poglavlje raspravlja neke potencijalne probleme s GNU Pascalom na MS-DOSu, koristeći DJGPP.