Next: , Previous: DJGPP Info reader, Up: GPC na DJGPP-u3.3.6 GPC kaže: no DPMI

Nemate instaliran DPMI server, a DJGPP v2 zatijeva da je on pokrenut. Možete ili koristiti neki od komercijalnih DPMI servera (npr. pokrećite gpc u DOS prozoru pod MS-Windowsima), ili download-ajte i instalirajte CWSDPMI (csdpmi3b.zip) koji je free DPMI server napisan za DJGPP.