Next: , Previous: Asemblerska sintaksa, Up: GPC na DJGPP-u3.3.8 Reci mi kako da koristim DPMI, BIOS i ostale stvari povezane s DOS-om

DPMI, BIOS i ostale funkcije ne razlikuju se od ostalih sistemskih funkcija. Pogledajte u GPC priručnik kako pristupiti C biblioteci svog sustava. Ovaj mali primjer pokazuje kako koristiti DPMI, kopirajući neke strukture i prototipove iz <dpmi.h>:

   program DPMIDemo;
   
   { Samo za DJGPP }
   
   {$X+}
   
   { `Byte' je `unsigned char' u C-u,
    `ShortCard' je `unsigned short' u C-u,
    `MedCard' je `unsigned long' u C-u,
    `Word' je `unsigned' u C-u,
    itd. (svi ovi tipovi su ``built-in''). }
   
   type
    TDpmiVersionRet = record
     Major   : Byte;
     Minor   : Byte;
     Flags   : ShortCard;
     CPU    : Byte;
     Master_PIC: Byte;
     Slave_PIC : Byte;
    end;
   
   type
    TDpmiFreeMemInfo = record
     LargestAvailableFreeBlockInBytes,
     MaximumUnlockedPageAllocationInPages,
     MaximumLockedPageAllocationInPages,
     LinearAddressSpaceSizeInPages,
     TotalNumberOfUnlockedPages,
     TotalNumberOfFreePages,
     TotalNumberOfPhysicalPages,
     FreeLinearAddressSpaceInPages,
     SizeOfPagingFilePartitionInPages,
     Reserved1,
     Reserved2,
     Reserved3: MedCard;
    end;
   
   function DpmiGetVersion (var Version: TDpmiVersionRet): Integer;
       external name '__dpmi_get_version';
   
   function DpmiGetFreeMemoryInformation
       (var MemInfo: TDpmiFreeMemInfo): Integer;
       external name '__dpmi_get_free_memory_information';
   
   var
    Version: TDpmiVersionRet;
    MemInfo: TDpmiFreeMemInfo;
   
   begin
    if DpmiGetVersion (Version) = 0 then
     begin
      WriteLn ('CPU type:    ', Version.CPU, '86');
      WriteLn ('DPMI major:    ', Version.Major);
      WriteLn ('DPMI minor:    ', Version.Minor);
     end
    else
     WriteLn ('Error in DpmiGetVersion');
    if DpmiGetFreeMemoryInformation (MemInfo) = 0 then
     WriteLn ('Free DPMI memory: ',
         MemInfo.TotalNumberOfFreePages, ' pages.')
    else
     WriteLn ('Error in DpmiGetMemoryInformation');
   end.