Next: , Previous: DJGPP download, Up: GPC na DJGPP-u3.3.4 Kako instalirati prevodilac?

Ako nemate DJGPP instaliran na svom hard disku, kreirajte direktorij za GNU Pascal (c:\gpc), i raspakirajte arhive. Pazite da sačuvate strukturu direktorija (koristite npr. pkunzip -d). Sada, dodajte direktorij gdje se nalazi gpc.exe (c:\gpc\bin) vašem putu ($PATH), zatim postavite DJGPP environment varijablu tako da pokazuje na vašu djgpp.env datoteku:

   set DJGPP=c:\gpc\djgpp.env

Zatim, dodajte ovo u vašu djgpp.env datoteku:

   ---------------------------------------------------------
   [gpcpp]
   C_INCLUDE_PATH=%/>;C_INCLUDE_PATH%%DJDIR%/lang/pascal;%DJDIR%/include
   
   [gpc]
   COMPILER_PATH=%/>;COMPILER_PATH%%DJDIR%/bin
   LIBRARY_PATH=%/>;LIBRARY_PATH%%DJDIR%/lib;%DJDIR%/contrib/grx20/lib
   ---------------------------------------------------------

GPC online dokumentacija je u GNU info formatu; potreban vam je info-reader (txi390b.zip) da ga pročitate, ili koristite ugrađeni info-reader iz RHIDE ili PENG IDE. Da biste dodali GPC dokumentaciju u info "directory" datoteku, editirajte datoteku c:\gpc\info\dir, i nađite slijedeći odlomak:

   ---------------------------------------------------------
   * GCC: (gcc.inf).
   The GNU C, C++, and Objective-C Compiler
   
   * GDB: (gdb.inf).
   The GNU Debugger (gdb and gdb-dpmi).
   
   ---------------------------------------------------------

Da biste dodali GPC, promijenite ove retke tako da izgledaju ovako:

   ---------------------------------------------------------
   * GCC: (gcc.inf).
   The GNU C, C++, and Objective-C Compiler
   
   * GPC: (gpc.inf).
   The GNU Pascal Compiler
   
   * GDB: (gdb.inf).
   The GNU Debugger (gdb and gdb-dpmi).
   
   ---------------------------------------------------------

Specifične informacije za situacije s malo memorije i još više toga mogu se pronaći u DJGPP FAQ i dokumentaciji.