Next: , Previous: Arhive mailing listi, Up: Support10.3 Newsgroupe (grupe USENET vijesti) relevantne za GPC

Za dobivanje podrške, možete također pitati Usenet grupu vijesti za pomoć. Postoji više grupa u vezi s Pascalom, ali nijedna nije specijalizirana samo za GNU Pascal, pa koristite onu koja najbolje odgovara vašem problemu. Za opća pitanja o Pascalu, preporučujemo slijedeću:

news://comp.lang.pascal.misc Pascal in general and ungrouped Pascals.

Pitanja glede Pascal sintakse mogu biti zgodna u:

news://comp.lang.pascal.ansi-iso Pascal according to ANSI and ISO standards.

Slijedeća grupa je sklonište za početnike, odgovarajući pitanja koja se mogu primijeniti za gotovo bilo koji Pascal. Međutim, ako imate GPC-specifično pitanje ne postavljajte ga tamo – koristite GPC mailing listu. A i kada ste u nedoumici koristite GPC maling listu.

news://comp.lang.pascal.borland Borland Pascal questions.

Ne zaboravite vratiti nazad što ste pribavili. Nitko od nas ne dobiva novac za odgovaranje na vaša pitanja (ukoliko nas sami ne platite). Molimo dajte svoj udio odgovarajući na pitanja drugih.