Next: , Previous: Newsgroups, Up: Support10.4 Gdje naći profesionalnu podršku za GPC

GPC je slobodan software i dolazi bez ikakve garancije.

Ako želite potražiti profesionalnu podršku, možete unajmiti pojedinca ili poduzeće koja pruža takvu uslugu.

G-N-U GmbH izvodi velike dijelove razvoja GNU Pascala. Ova kompanija nudi specijalnu podršku za GPC i može se kontaktirati na info@g-n-u.de.

Više općenito, za pronalaženje kompanije ili pojedinca koji nudi podršku i ostale savjetodavne usluge za free software, pogledajte u GNU Service Directory.