Next: , Previous: Mailing List, Up: Support10.2 Arhive GPC mailing listi

Možda se o vašem problemu već diskutiralo na listi. Postoji pretraživa arhiva mailing liste na WWW-u. Može se pregledavati ili pretraživati na

     http://www.gnu-pascal.de/crystal/gpc/en/ (engleski)

Arhiva liste o dokumentaciji je na

     http://www.gnu-pascal.de/crystal/gpc-doc/en/

Arhiva liste najavne liste je na

     http://www.gnu-pascal.de/crystal/gpc-announce/en/

Arhiva njemačke GPC liste je na

     http://www.gnu-pascal.de/crystal/gpc-de/de/ (njemački)