Previous: Reporting Bugs, Up: Support10.7 Pokretanje GPC Test Suite kolekcije testova

(Testiranje).

Opaska: Ako imate instaliranu binarnu distribuciju, obično nemate Test Suite instaliran (možete napraviti download source distribucije da ga pribavite, međutim), tako da se ovaj odlomak ne odnosi na vas. Ipak, još uvijek možete pronaći u odlomku Prilaganje programa u Test Suite kako prijaviti GPC bugove u obliku novih test programa kako bismo ih mogli ispraviti što je prije moguće.

Datoteke u test direktoriju i podstablima služe samo za testiranje GPC-a i ne bi se smjele koristiti za druge svrhe.

Opaska: Neki od testova nemaju smisla na svim sistemima. Oni su opremljeni provjerama i bit će preskočeni ako pronađu sistem nepogodnim. Preskočeni testovi ne znače GPC bug, osim ako mislite da bi pojedini test imao smisla na vašem sistemu.