Next: , Previous: Krahovi prevodioca, Up: Support10.6 Kako prijaviti GPC bug

(Prijava bugova)

Ako se susretnete s bugom u GPC-u, molimo provjerite da li je to jedan od već poznatih bugova (see Known Bugs). Ako nije, molimo prijavite ga na GNU Pascal mailing listu (see Mailing List). Na taj način, oni uvijek stižu održavateljima. Molimo primijetite slijedeće točke.

Ako je problem u samom prevodiocu, ne u procesu instalacije ili nečem poput toga, molimo priložite test program koji reproducira problem, i uočite donje natuknice. Možete također slati test programe za mogućnosti koje rade u GPC-u kako bi osigurali da se neće pokvariti u budućim izdanjima.

Preferirani oblik test programa je forma koju automatizirani GPC Test Suite razumije. Molimo, ako je ikako moguće, šaljite svoje test programe u ovoj formi što bi trebalo biti lako za učiniti, kako mi ne bi morali gubiti vrijeme da ih prilagodimo toj formi, te da se možemo koncentrirati na rješenje problema.

Slijedeće specijalne mogućnosti testne aplikacije mogu biti korisne za konstruiranje ponešto neuobičajenih testova: