This page in English This page in Spanish
Home - About - News - FAQ - Install - Libraries - Podrška - Tim - GNU - To Do - Resursi
 
Download    -    Arhive mailing listi


Često postavljana pitanja

Ova stranica je direktan izvadak iz GPC priručnika. Ako želite pregledavati priručnik možete početi na vrhu priručnika ili na odgovarajućoj stranici u priručniku.

3 Često postavljana pitanja (FAQ) o GNU Pascalu.

Izdanje 0.9, kolovoz 2000

Ovo je lista često postavljanih pitanje (FAQ) za GNU pascal. Ako vam niti FAQ niti dokumentacija ne pomažu, detektirali ste bug u dokumentaciji koji biste trebali prijaviti, Mailing List. Molimo vas da zaista to i učinite, kako bismo mogli poboljšati dokumentaciju.Best Viewed With Any Browser
 
Valid HTML 4.0

Copyright © 1996-2005 GNU Pascal development team

Verbatim copying and distribution is permitted in any medium, provided that this notice and the disclaimer below are preserved.

This information is provided in the hope that it will be useful, but without any warranty. We disclaim any liability for the accuracy of this information.

We are not responsible for the contents of web pages referenced by this site.


Copyright © 1996-2005 GNU Pascal development team

Kopiranje bez izmjena i distribucija je dozvoljena na svakom mediju, uz uvjet da je ova obavijest i ograda niže sačuvana.

Ova informacija je pružena u nadi da će biti korisna, ali bez ikakve garancije. Negiramo svaku pravnu odgovornost za točnost ove informacije.

Nismo odgovorni za sadržaj web stranica referenciranih s našeg sitea.