Next: , Previous: Komponente, Up: Instaliranje GPC-a3.2.3 Kako da ispravljam moje Pascal programe?

Da biste debuggirali svoje programe, (a) GNU Pascal mora biti u mogućnosti generirati debug informacije za vašu platformu, i (b) morati imati debugger koji ju znade razumjeti.

U najgorem slučaju, ako možete debuggirati programe prevođene GCC-om, onda biste to trebali moći da to napravite i s GPC-om.

GNU debugger (gdb) trenutno nema “Pascal” mod, tako da nije u mogućnosti prikazati neke Pascal strukture i sl. Dok debuggirate, molimo primijetite da je Inicijalno Slovo U Svakom Identifikatoru Veliko Slovo A Ostatak Su Mala Slova. Ako želite prikazati varijablu foo u debuggeru, otipkajte show Foo ili display Foo namjesto toga.

Iako je gdb izvrstan debugger, njegov user-interface nije baš svačiji prvi izbor. Ako biste željeli debuggirati pod X11, molimo pogledajte u comp.windows.x FAQ: “Where can I get an X-based debugger?” na:
http://www.faqs.org/faqs/x-faq/part6/section-2.html

Neki korisni front-endovi uključuju: XXGDB, tGDB i XWPE. Pogledati:
http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/xapps/Q-IV.html

Vrlo lijep, ali zahtjevan po resurse je (baziran na Motif-u) DDD:
http://sol.ibr.cs.tu-bs.de/softech/ddd/

Nadalje, RHIDE (see IDE) sadrži ugrađenu debugging podršku, sličnu onoj u IDE od BP-a.