Next: , Previous: Dokumentacijske datoteke, Up: Instaliranje GPC-a3.2.2 Koje komponente trebam za prevođenje Pascal koda?

Kompletiran sustav Pascal prevodioca bi trebao imati barem:

  1. Sam prevodilac, GPC.
  2. editor, asembler, linker (povezivač), program za rad s bibliotekama i prijatelje.
  3. C biblioteku. Ako imate C prevodilac (compiler) koji funkcionira, onda ovo već imate.
  4. debugger (ispravljač pogrešaka), ako želite debuggirati svoje programe.

Za većinu ljudi, GNU “binutils” i GNU debugger (gdb) su dobar izbor, iako biste mogli preferirati i koristiti alatke specifične za proizvođača.