Next: , Previous: Debugger, Up: Instaliranje GPC-a3.2.4 Biblioteke – koje bi dodatne biblioteke trebao imati?

Bit će vam potrebne dodatne biblioteke (engl. library) dok prevodite neke od jedinica (engl. unit). Ove se mogu naći u direktoriju http://www.gnu-pascal.de/libs/.

Trenutno, tamo su slijedeće biblioteke:

gmp
Aritmetika za cijele brojeve, racionalne i realne brojeve s proizvoljnom veličinom i preciznošću. Koristi ju GMP jedinica.
rx
Regularni izrazi - podudaranje i supstitucija. Koristi ju RegEx jedinica.
ncurses
PDCurses
Rukovanje terminalom. Koristi ju CRT jedinica. Zavisno od vašeg sistema, možete imati slijedeći izbor:

Unix: Možete prevesti terminalske aplikacije s ncurses i aplikacije koje rade u X11 prozoru s PDCurses (iako i terminalska aplikacija može, naravno, raditi i pod X11 u xterm-u). Ako želite koristiti PDCurses (tj. XCurses), dajte opciju -DX11 kod prevođenja CRT-a.

Dos sa DJGPP i MS-Windows sa mingw: Samo PDCurses je na raspolaganju i bit će podrazumno korišten.

MS-Windows i Cygwin: PDCurses i ncurses su oboje na raspolaganju. PDCurses se koristi podrazumno. Ako želite koristiti ncurses, postavite opciju -DUSE_NCURSES kod prevođenja CRT-a.

Drugi sistemi: Molim pogledajte README datoteke i instalacijske instrukcije PDCurses i ncurses kako bi ste ustanovili koje (odnosno koje) se mogu izgraditi na vašem sistemu. Pogledajte uvjetne direktive na kraju crt.inc i crtc.h (i promijenite ih ako je neophodno) koje odlučuju koja će biblioteka biti podrazumno korištena (odnosno engl. default).

intl
Internationalizacija. Koristi ju Intl jedinica. Na nekim sistemima to je dio sistemske biblioteke (libc).
ElectricFence
Ova se biblioteka ne koristi ni od jedne GPC jedinice. Ona je debugging alat namijenjen da vam pomogne u pronalaženju bugova s alokacijom memorije. Da bi ju koristili samo je povežite ("polinkajte") u svoj program, bilo s komandne linije (-lefence), bilo u samom kodu ({$L efence}) što biste mogli poželjeti staviti unutar jednog {$ifdef DEBUG} ili nečeg sličnog jer se korištenje libefence preporuča samo za debugging (odnosno ispravljanje pogrešaka).

Izvorni kod biblioteka je na raspolaganju u glavnom libs direktoriju. Većina biblioteka dolazi s jednom ili nekoliko patcheva (zakrpa, nadopuna) koje treba aplicirati prije njihovog prevođenja.

Binarne distribucije za neke platforme su na raspolaganju u binary/platform poddirektorijima. Ako prevodite biblioteke za druge platforme, osjećajte se dobrodošli da stavite binarne datoteke nama na raspolaganje za distribuciju na WWW poslužitelju.

Tamo su također slijedeće datoteke:

terminfo-linux.tar.gz
Ovo je patch (zakrpa) koja omogućava ncurses programima da iskoriste sposobnost Linux 2.2 i novijih kernela (jezgri operacijskog sustava) da proizvedu blok kursor kad je potrebno. Dani patch može biti instaliran bez potrebe da se išta ponovno prevodi, samo kopiranjem nekih datoteka na njihovo mjesto. Više detalja može se naći u README datoteci uključenoj u ovu arhivu. Patch neće naškoditi starijim kernelima. Molimo primijetite da nije samo na Linux strojevima korisno instalirati patch. Instaliranje na ostale strojeve će omogućiti korisnicima koji koriste telnet sa Linux konzole da profitiraju od blok kurzor sposobnosti. Osim toga, neki Unix sistemi imaju instalirane starije Linux terminfo zapise ili čak nikakve, tako da je dobra stvar, u svakom slučaju, dati im trenutnu verziju. Patch je uključen u terminfo bazu podataka ncurses verzije 5.0, tako da ako instalirate ncurses 5.0 (iz source ili binarne distribucije), ne trebate posebno dobavljati patch. Ali ga možete instalirati na sistem sa starijom ncurses verzijom ako se ne osjećate raspoloženi za nadogradnju kompletnih ncurses.
tsort-2.9i.zip
Mali utility programčić (ekstrahiran iz util-linux-2.9i, ali ne Linux-specifičan, potreban za konfiguraciju rx biblioteke. Potreban vam je samo ako prevodite rx sami (i nije već prisutan na vašem sistemu), ne ako koristite rx binarnu distribuciju.