Next: , Previous: Libraries, Up: Instaliranje GPC-a3.2.5 Darovane jedinice

Nekoliko programera je darovalo jedinice za GPC. One su obično oglašene na email listi, Mailing List. Većina njih može se naći na http://www.gnu-pascal.de/contrib/.