Previous: Darovane jedinice, Up: Instaliranje GPC-a3.2.6 Možete li preporučiti integriranu razvojnu okolinu (IDE)?

Korisnici Borland Pascala se mogu zapitati da li postoji neki nadomjestak za IDE (Integrated Development Environment). Evo nekoliko sugestija: