Next: , Previous: Što i zašto, Up: GNU Pascal3.1.2 Koja je trenutna verzija?

Prije srpnja 2000 release verzije su obično slijedile nekoliko mjeseci jedna drugu. Od tada se nova verzija pojavila gotovo svakih nekoliko dana, dostupna kao source arhiva s GPC web sitea, http://www.gnu-pascal.de.

Za detalje od novim mogućnostima, pogledajte sekciju News na web siteu. O bug-ovima koji su nedavno popravljeni, molimo pogledajte Done sekciju na To-Do ("preostalo za napraviti") listi.

GPC koristi GCC kao "back-end", što znači da koristi dokazano GCC-ovo sučelje za generiranje strojnog izvršnog koda, nakon što je "front-end" "prožvakao" ulaznu sintaksu Pascal jezika. U distribuciji su priložene zakrpe za GCC 2.8.1 i GCC 2.95.x, ali se preporučuje da koristite GCC 2.95.x.