Next: , Previous: Trenutna verzija, Up: GNU Pascal3.1.3 Da li je kompatibilan s Turbo Pascalom (R)?

GPC nije usputni nadomjestak za Borlandov Turbo Pascal (R). Gotovo sve jezične mogućnosti BP-a su podržane. Primjetne iznimke su formati znakovnih nizova (kao što je diskutirano niže u dokumentu), ili Mem i Port pseudo-polja, iako zamjena za potonje na IA32 platformi postoji u Ports jedinici.

Gotovo sve mogućnosti BP-ove runtime biblioteke su podržane u GPC-u, bilo ugrađenim mogućnostima prevodioca ili jedinicama sa istim imenima kao i korespondentne BP jedinice.

Za detalje o kompatibilnosti, o nekoliko preostalih nekompatibilnosti i nekim korisnim alternativama za mogućnosti BP-a, pogledajte Borland Pascal poglavlje u GPC priručniku. (see Borland Pascal)