Previous: Kompatibilnost sa Turbo Pascalom, Up: GNU Pascal



3.1.4 Na kojim platformama GNU Pascal radi?

GPC koristi GCC "backend", tako da bi trebao raditi na svim sustavima podržanim od GNU CC-a. Ovo uključuje širok raspon Unix sustava, MS-DOS, OS/2 i Win32. Puna lista platformi podržanih od GCC-a može se naći u datoteci INSTALL GCC distribucije. Sve te platforme nisu zapravo testirane, ali je poznato da radi na slijedećim platformama:

ix86-linux (Linux 2.x, ELF)
i486-linuxaout
i486-linuxoldld
i386-freebsd1.2.0
AIX 4.2.1
AIX 4.3
DJGPP V2 (Dos)
EMX 0.9B (OS/2, Dos)
Cygwin32 beta20 i više (MS-Windows95/98, MS-Windows NT)
mingw32 (MS-Windows95/98, MS-Windows NT)
MSYS (MS-Windows)
mips-sgi-irix5.3
mips-sgi-irix6.5
sun-sparc-sunos4.1.4
sparc-sun-solaris2.x
sun-sparc-solaris 2.5.1
sun-sparc-solaris 2.6
sun-sparc-solaris 7
sun-sparc-solaris 8
alpha-unknown-linux
alpha-dec-osf4.0b
s390-ibm-linux-gnu

OK narode – šaljite nam svoje pripovjesti o uspjehu, s kanoničkim imenima mašina!