Next: , Up: GNU Pascal3.1.1 Što i zašto?

Svrha GNU Pascal projekta je da proizvede jedan Pascal prevodilac (zvan GNU Pascal ili GPC) koji

Pascal je originalno dizajniran za učenje. GNU Pascal donosi pogodan način da se prijeđe na izazovne programerske zadatke bez učenja potpuno novog jezika.

Trenutno izdanje implementira Standard Pascal (ISO 7185, razine 0 i 1), većinu Extended Pascala (ISO 10206, težeći potpunom ispunjavanju standarda), visoko je kompatibilan sa Borland Pascalom (verzija 7.0), te ima neka pogodnosti za kompatibilnost sa drugim prevodiocima (kao što je VAX Pascal, Sun Pascal, Mac Pascal, Borland Delphi i Pascal-SC).

Trenutno izdanje također pruža mnogo korisnih GNU ekstenzija koje se ne nalaze u ostalim Pascal prevodiocima, npr. da se olakša povezivanje sa sučeljima u C i drugim jezicima na prenosiv način, zatim da se radi sa datotekama, direktorijima, datumima i još toga, uglavnom bez ovisnosti o operacijskom sustavu u podlozi.

Uključene jedinice pružaju podršku za regularne izraze, cjelobrojnu aritmetiku, racionalne i realne brojeve neograničene veličine, za internacionalizaciju, za međuprocesnu komunikaciju, sa tzv. message-digest i još mnoge dodatne značajke prevodioca.