Next: , Previous: Acknowledgments, Up: TopAppendix E Resursi za korištenje s GPC-om

Mnogi od programa spomenutih ovdje, plus neki dodatni, mogu se naći na

   http://www.gnu-pascal.de/contrib/


[Gnu i Blaise Pascal]
(PNG, 10 KB)

GNU Pascal crtež

Here is naš GNU Pascal crtež kao mali PNG slika (1 KB) i kao jedna velika PNG slika (10 KB) i kao jedna EPS datoteka (45 KB) i kao jedna PDF datoteka (18 KB).

Zbog patentnih problema ne koristimo GIF datoteke. Srećom PNG format, nasljednik GIF-a, nema ovaj problem – i ionako uvodi bolju kompresiju i više naprednih mogućnosti.

Inače, kolor gradijent sa pozadine naše web stranice je PNG datoteka od samo 632 bajtova. Generirana je Pascal programom prevedenim s GPC-om i pnmtopng. [Example][PENG screen]
(PNG, 7 KB)

PENG

PENG je integrirana razvojna okolina (IDE) za GNU prevodioce i ostale svrhe na svakoj platformi koju podržava GPC, koju je napisao Frank Heckenbach. Matična stranica za PENG je

   http://fjf.gnu.de/peng/.[RHIDE screen]
(PNG, 8 KB)

RHIDE

RHIDE je integrirana razvojna okolina (IDE) za GNU prevodioce na DOS-u (DJGPP) ili Linuxu, napisao ju je Robert Höhne. Matična stranica RHIDE je

   http://www.rhide.com.DevPascal

DevPascal je integrirana razvojna okolina (IDE) za GNU Pascal na mingw32 platformi. Matična stranica Devpascal-a je

   http://www.bloodshed.net/devpascal.html.[GRX demo program screen]
(PNG, 38 KB)

GRX

GRX je grafička biblioteka za C i GNU Pascal, koja uključuje i uglavnom BP kompatibilnu Graph jedinicu (unit). Raspoloživa je na

   http://www.gnu.de/software/grx/

Iako je GRX potekao sa DJGPP, DOS programske platforme, prenosiva je na Linux s SVGAlib, na sve Unix-olike sisteme koji vrte X11 window system, i na MS-Windows 9x/NT.Internacionalizacija

Jedinice i alati za internacionalizaciju su na raspolaganju na

   http://www.gnu-pascal.de/contrib/eike/


Jedinice (units) za baze podataka

GNU Pascal jedinice (units) za pristup MySQL, GNU DBM i PostgreSQL bazama podataka se mogu naći na

   http://www.gnu-pascal.de/contrib/eike/


GTK jedinice

GNU Pascal jedinice za GTK+ i GTK+ GL biblioteke se mogu naći na

   http://www.gnu-pascal.de/contrib/nicola/


SysUtils unit

Prof. Abimola A. Olowofoyeku (“The African Chief”) je napisao Delphi-kompatibilnu (iako neke značajke još uvijek nedostaju) SysUtils jedinicu. Bila je testirana pod Cygwin, mingw, Linux (Mandrake 7.0) i Solaris 7 platformama. Može se naći na http://www.gnu-pascal.de/contrib/chief/.


Crystal, program za vođenje arhive mailing listi

Crystal je arhiva za mailing liste bazirana na webu, napisana za GNU Pascal i korištena za arhive GPC mailing listi (see Arhive mailing listi). Izvorni kod može se naći na http://fjf.gnu.de/crystal/


ISO standardi

Specifikacije Pascal standarda su raspoložive u PostScript formatu na

   http://ftp.digital.com/pub/Digital/Pascal/

Alternativne adrese su

   ftp://ftp.europe.digital.com/pub/DEC/Pascal/
   ftp://ftp.digital.com/pub/DEC/Pascal/

Postoje također i kopije na

   http://www.moorecad.com/standardpascal/iso7185.ps
   (ISO 7185 Pascal)
   http://www.moorecad.com/standardpascal/iso10206.ps
   (ISO 10206 Extended Pascal)

PRIMJEDBA: Ovi dokumenti su ponešto teži za pregledavanje (npr. u ghostview-u), jer im nedostaju tzv. “document structuring comments” (DSC). GPC distribucija izvornog koda sadrži malu skriptu ps2dsc koja dodaje DSC ponovno i čini dokumente lakšim za pregledavanje i navigaciju. Primijetite da zbog copyright problema ćete vjerojatno to moći učiniti samo za sebe i nećete moći distribuirati modificirane datoteke.

Možete naći lak za čitanje uvod u Extended Pascal od Prospero Software-a na

   http://www.prosperosoftware.com/epintro.html

Molimo vas primijetite da Standard Pascal nije isto što i Borland Pascal niti njegov podskup. Pogledati poglavlje Naglasci za primjere mogućnosti Standard Pascala koje nedostaju u Borland Pascalu.

ANSI-ISO Pascal FAQ (132 KB) od Scott A. Moore-a objašnjava razlike između dva dijalekta u detalje.

Draft standard “Objektno-orijentirana proširenja Pascala” mogu se naći na

   http://pascal-central.com/OOE-stds.html


Zaštitite svoju slobodu!

Programerske aktivnosti malih kompanija i pojedinaca su ugrožene software-skim patentima. Ako ste programer, vi ste u opasnosti, također! Vaš poslodavac ili vi možete biti tuženi od strane velike kompanije koja drži patent na neke ideje koje vi koristite u svojim programima. (Nije potrebno da koristite tuđi kod da biste postali podložni tim tužbama.)

Za daljnje informacije pogledajte

   http://lpf.ai.mit.edu/