Next: , Previous: Bajt za duljinu, Up: Znakovni nizovi u GPC-u3.4.4 Pažnja sa znakovnim nizovima kao parametrima

Q: Postoje li neki skriveni problemi s parametrima - znakovnim nizovima?

A: Budite oprezni kad prosljeđujete znakovne nizove potprogramima koje prihvaćaju znakovni niz kao parametar po vrijednosti i onda interno modificiraju vrijednost parametra. Unutar rutine, parametar po vrijednosti dobiva fiksan kapacitet – duljinu znakovnog niza u navodnicima koja mi je proslijeđena. Bilo kakav pokušaj da se dodijeli duža vrijednost neće uspjeti.

Ovo vrijedi samo ako je parametar po vrijednosti deklariran kao String. Ako je deklariran kao znakovni niz sa danim kapacitetom (npr. String (255)), tada dobiva ovaj kapacitet unutar rutine.