Next: , Previous: Nizovi u variant record-ima, Up: Znakovni nizovi u GPC-u3.4.3 Zašto s[0] ne sadržava duljinu?

Q: U standardnom Pascalu možete očekivati da se s[1] podudara sa pozicijom prvog znaka u nizu s i tako jedan znak ulijevo je duljina od s. Tako je s[0] jednak duljini od s. Istina?

A: Ovo stoji za UCSD/BP znakovne nizove (koje GPC još ne implementira, ali to je u planu). Jedini nizovi koje Standard Pascal podržava su polja znakova bez ikakvog polja za duljinu.

GPC također podržava Extended Pascal znakovnu shemu (see String schema), ali one također nemaju bajt koji sadrži duljinu na “poziciji 0”, nego radije jedan Length član (koji je veći od jednog bajta).