Previous: GPC web poslužitelj, Up: FAQ "Razno"3.6.3 O ovom FAQ-u

Trenutno održava: Russ Whitaker, russ@ashlandhome.net

Ovo je druga inkarnacija GNU Pascal FAQ liste, bazirano na prethodnom FAQ-u kojeg je napisao J.J. van der Heijden. Komentari, sugestije ili korekcije ovoj listi često postavljanih pitanja su uvijek dobrodošle.

Molimo uključite u svoju email poruku i broj verzije dokumenta na koji se vaši komentari odnose (možete naći broj verzije na početku ove FAQ liste).

Mnogi su ljudi doprinijeli ovom FAQ-u, samo neki od njih su spomenuti gore. Mnogo informacija u njemu, kao i inspiracija za ovu FAQ listu su uzeta s prometa GPC mailing liste, tako da ste mogli (a da niste niti znali) doprinijeti ovoj listi.